Rigirózne požiadavky
pre vysokorýchlostné plniace systémy

dummy

Aplikácia: štítkovanie produktov

Váš cieľ: rýchle štítkovanie s presným polohovaním

Naše riešenie: produktové portfólio pre rýchle a presné označovanie štítkami

    vodiaca jednotka vo vyhotovení Clean Design s jednoduchým čistením: DGRF od Festo

Presná jednotka s jednoduchým čistením: vodiaca jednotka DGRF

Veľmi precízne vedenie a veľké záťaže. Clean Design je zárukou jednoduchého čistenia. Mazanie s certifikátom FDA. Dlhá životnosť, voliteľné tesnenie pre chod bez maziva. Dokonalá interakcia s príslušným snímačom SMT-C1. Vhodné pre aplikácie štítkovania alebo "vytláčacie zariadenie" v monitorovacích procesoch na vyfukovanie chybných dielov.

 

DGRF v katalógu         Snímače SMT v katalógu

    Spoľahlivá kontrola kvality: inteligentný kamerový systém SBO...Q od Festo

Spoľahlivá kontrola: inteligentný kamerový systém SBOx-Q

Kontrola 100% kvality. Presné meranie, kontrola orientácie, polohovanie. Elektronická vyhodnocovacia jednotka a rozhrania (Ethernet/CAN) pre komunikáciu s master kontrolérmi (PLC) sú integrované. S trvale zabudovanými alebo vymeniteľnými šošovkami v závislosti od úlohy.

 

Inteligentné vizuálne systémy SBox-Q v katalógu