Základné a odborné znalosti

Festo produkty pre potravinársky a baliaci priemysel

 

Valec Clean Design typu CDN


Prehľad všeobecných podmienok

Tri zóny

Európska norma DIN EN 1672-2 "Hygienické požiadavky pre stroje potravinárskej výroby" definuje tri zóny - potravinovú zónu, zónu oplachu a bezpotravinovú zónu.

Festo ponúka rozsiahle know-how, poradenstvo a správne produkty pre vaše aplikácie v týchto oblastiach.

Potravinová zóna

Potravinová zóna zahŕňa všetky časti systému a komponenty, ktoré prichádzajú do kontaktu s potravinami, t.z. komponenty je namontovaný priamo do toku potravín alebo potravina sa dostáva do kontaktu s komponentom a vracia sa späť do produktového toku. Tieto časti, ktoré prichádzajú do kontaktu s produktom, musia byť umývateľné a dezinfikovateľné. Musia byť odolné voči korózii, netoxické, neabsorbujúce, hladké, bez členení alebo utesnené, aby žiadne časti potravín nemohli uviaznuť v malých škárach. Ťažko sa vyberajú a preto predstavujú riziko znečistenia. Okrem toho musia byť použité špeciálne mazivá vhodné pre potravinársky priemysel. Tieto požiadavky sa vzťahujú aj na časti produktov, ktoré sa pri čistení vyberajú.

 

Zóna oplachu

Časti stroja a komponenty, ktoré prichádzajú do kontaktu s potravinami v zóne oplachu. No tieto potraviny sa už nemôžu vrátiť späť do produktového toku. Zóna oplachu musí byť projektovaná a navrhnutá na základe rovnakých kritérií ako potravinová zóna - aj keď sa produkt nemôže vrátiť do spracovanej potraviny. Technická realizácia je často založená na menej prísnych kritériách, pokiaľ to nemá negatívne dopady na kvalitu výrobného procesu.

 

Bezpotravinová zóna

Komponenty sa nedostávajú do kontaktu s potravinami. Napriek tomu komponenty použité v pepotravinovej zóne a všetky časti systému musia byť vyrobené materiálov odolných voči korózii a musia byť umývateľné a dezinfikovateľné. V opačnom prípade by sa z dlhodobého hľadiska mohli vytvoriť zdroje infekcie.