Automatizácia v automobilovom priemysle

Žiadne iné priemyselné odvetvie neprechádza na Industry 4.0 tak ako automobilový priemysel.
Komplexné reťazce tvorby hodnôt, výroba založená na Just-In-Time a sieťovo prepojená výroba vyžadujú inteligentné komponenty, vhodnú manipulačnú techniku a flexibilné, integrované riešenia s využitím pneumatických či elektrických systémov alebo oboch technológií. Spoločnosť Festo ich už z princípu vyrába tak, aby boli energeticky účinné a bezpečné.

 

Zelená výrobe automobilov

Výroba automobilov

Automatizačná technika od spoločnosti Festo pokrýva všetky výrobné oblasti a procesy, od lisovní a karosární až po konečnú montáž.

Lisovňa

Karosáreň

Lakovacie systémy

Pohonné jednotky

Finálna montáž

Jednoduché šetrenie stlačeným vzduchom

Energeticky účinný modul MSE6-E2M

Modul MSE6-E2M pre energetickú účinnosť bráni plytvaniu stlačeným vzduchom, dokáže rozpoznať úniky a umožní údržbu podľa potreby.

Energeticky účinný modul

Viac o energetickej účinnosti

Náskok pre subdodávateľov Tier 1

Subdodávatelia kategórie Tier 1

Spoločnosť Festo má k dispozícii pre subdodávateľov Tier 1 vždy mnoho štandardných komponentov vrátane zmontovaných produktov, inovatívnych manipulačných systémov, vákuovej techniky a podobne.

Subdodávatelia kategórie Tier 1

Automaticky v bezpečnom stave

Bezpečnostný ventil MS6-SV

Bezpečnostné ventily MS6-SV s funkciou zvyšovania tlaku a odvetrávania okamžite vypnú kritické časti v prípade núdzového zastavenia. Certifikát na výkonnostnú úroveň e.

Ďalšie výhody nášho bezpečnostného ventila

 

Energetická účinnosť v spoločnosti IVECO

IVECO

Optimalizovaná spotreba pri komerčnej výrobe vozidiel

Prečítajte si o tom viac v našom časopise pre zákazníkov

 

Výroba v rýchlom jazdnom pruhu

Referencia od zákazníka Scania

Prakticky plne automatizovaná karosáreň

Prečítajte si o tom viac v našom časopise pre zákazníkov.