Presné zváranie a manipulácia v karosárni

Výroba karosérie automobilu je práca pre zváracie roboty.
Robustné riešenia musia s veľkou presnosťou a opakovateľnosťou polohovať kovový plech, zásobovať linku malými dielmi a do zváracích pištolí privádzať stlačený vzduch a vodu na chladenie.

 

Produkty vhodné pre karosáreň

Elektrisches Terminal CPX

Most k Industry 4.0

Elektrický terminál CPX spolu s ventilovým terminálom VTSA.
Toto automatizačné riešenie v jednej jednotke spája vstupno/výstupné moduly, funkciu ventila a bezpečnostné funkcie v zmysle ISO 13849-1. Vysoký stupeň integrácie funkcií, veľký počet zberníc a IO-Link® robia z tejto jednotky decentralizovanú inteligenciu v zmysle Industry 4.0.

 

Maximálna produktivita: terminál CPX

Ventilové terminály s integráciou funkcií

Modul pre energetickú účinnosť MSE6

Modul pre energetickú účinnosť MSE6

 

Ideálny na dodávanie stlačeného vzduchu do buniek. S detekciou úniku a nepretržitým meraním tlaku a prietoku. Automatická redukcia prídržného tlaku v čase mimo prevádzky bráni poklesu pneumatických upínačov. Zdroj údajov pre systémy na monitorovanie podmienok a získavanie prevádzkových údajov.

Výroba s najlepšou energetickou bilanciou

Pripojenie ďalších zariadení (vstupov/výstupov) v hale alebo na inštalačnú dosku robota.

Halleninstallationsplatte

Inštalačné platne na mieru

Úplné riešenia prispôsobené aplikácii pre efektívne, spoľahlivé privádzanie stlačeného vzduchu a vody na chladenie do celých zváracích liniek alebo k jednotlivým zváracím robotom. A to všetko v súlade s normami a smernicami, ako aj so schválenými produktmi a požiadavkami pre automobilový priemysel. S typickými mechanickými, pneumatickými a elektrickými rozhraniami a štruktúrovanou združenou dodávkou médií.

 

Príklad použitia

 

Halová inštalačná doska (HIP)
Robotická inštalačná doska (RIP)

 

 

Antriebslösung für Schweißzangen

Servopneumatické riešenie pre pohony pre zváracie pištole

Vysoko presné, rýchle a flexibilné – pre pištole X alebo C.
Naše servopneumatické riešenie pohonov pre zváracie pištole je pripravené na Industry 4.0. S celkovou silou pracuje už od prvého zvaru (až 24 kN) a ponúka vysokú kvalitu a výnimočnú reprodukovateľnosť.

 

Výhody novej generácie