Solárny priemysel a výroba plochých obrazoviek

Solar industry

Výroba solárnych modulov je vysoko automatizovaná, aby podporila rastúci trh so systémami pre využitie slnečnej energie a aby bola schopná poskytovať atraktívne cenovo dostupné ponuky. Festo je váš partner v oblasti solárnych a plochých panelov pre celý reťazec procesov automatizácie.   

Festo je členom asociácie SEMI

Festo je členom asociácie SEMI

Semi - Semiconductor Equipment and Materials International (medzinárodná asociácia výrobcov polovodičových zariadení a materiálov) - predstavuje medzinárodnú obchodnú asociáciu popredných výrobcov polovodičových produktov.

Portál SEMI