Integrované snímače a bezpečnostné funkcie

Bezpečnejšie pre ľudí i stroje:

Zariadenia na úpravu vzduchu série MS6/MS9 so zabudovanými snímačmi a bezpečnostnými funkciami

 • Diagnostika
 • Preventívna údržba
 • Tlak, prietok a diferenciálny tlak možno monitorovať na diaľku
 • Núdzové vypnutie
 • Bezpečné odvetrávanie (bezpečnostné funkcie) systémov až do úrovne funkčnej spôsobilosti e, certifikované podľa DIN EN ISO 13849-1
 • Integrovaná funkcia pomalého nábehu

Výhody pre vás:

 • Menej prestojov
 • Intervaly údržby je možné plánovať
 • Minimalizovaná spotreba
 • Meranie spotreby šetrí náklady
 • Ľahké monitorovanie parametrov procesu

Snímače, ktoré môžu byť zabudované do série MS

Napríklad:

SFAM-62

Prietokové snímače SFAM-62 a MS6

Možnosť integrácie do série MS bez dodatočnej inštalácie

 • Počiatočný bod 1 %
 • Meranie prietokov do 15 000 l/min pre informácie o absolútnom prietoku s prahovými hodnotami
 • Komfortné nastavovanie spínacích bodov na displeji

Zabudované snímače MS..-SV-.. s funkciou pomalého nábehu a rýchleho odvzdušňovania pri akomkoľvek výkone

Napríklad:

MS6-SV

Pomalo nábehový/rýchlo odvzdušňovací ventil MS6-SV-E

Rýchle odvzdušnenie v prípade núdzového zastavenia v častiach systému, ktoré sú kritické z hľadiska bezpečnosti

 • Redundantný systém pre funkciu bezpečného odvetrávania
 • Funkčná integrácia: zabudovaná funkcia on/off, pomalého nábehu, snímania spínacieho stavu a diagnostiky.
 • K dispozícii tiež s priamym pripojením rozhrania AS-Interface