Rozhranie IO-Link

IO-Link

Pripojenie z bodu do bodu na úrovni zbernice

Rozhranie IO-Link je štandardizovaná IO technológia (IEC 61131-9) pre komunikáciu so snímačmi a pohonmi. Táto komunikácia z bodu do bodu je založená na známom trojžilovom pripojení snímačov a pohonov, pričom nie je potrebná žiadna doplnková kábeláž. Rozhranie IO-Link nepredstavuje zbernicu, ale ďalší rozvoj existujúcej, osvedčenej pripojovacej techniky pre snímače a pohony.

Ventilové terminály od Festo sú zariadenia typu B s galvanicky izolovaným napájaním elektroniky a ventilov. Komunikujú s využitím protokolu IO-Link 1.1, pričom dokážu využiť všetky tri COM režimy a procesné vstupy a výstupy do max. 8 bytov.

Portál združenia IO-Link

Produkty pre IO-Link v online katalógu

Aktuálne ovládače firmvéru pre IO-Link

Výhody Festo produktov s IO-Link

Ľahšia inštalácia, rýchlejšie uvedenie do prevádzky

Štandardný kábel (M8/M12) a IO-Link nahrádzajú multipólové pripojovacie káble pre ventilové terminály, analógové prípoje či špeciálne vedenia. Čo to pre vás znamená?

  • Nižšie náklady na materiál vďaka dostupným štandardným káblom
  • Finančne nenáročná inštalácia a sieťové zapojenie inteligentných snímačov, tlakových regulačných ventilov, vákuových ejektorov a ventilových terminálov s možnosťou diagnostiky
  • Fewer signal levels that are susceptible to disturbance; simple diagnostic messages
  • Jednoduchá parametrizácia a menej komplexných dát zo snímačov v IO-Link Master, napr. zo snímačov polohy, tlakových a prietokových snímačov
  • Kompaktný kontrolér CECC až so 4 prípojmi IO-Link Master
  • Väčšia flexibilita inštalácie, napr. energetické reťazce alebo úpravy do drsných podmienok pomocou príslušných prepojovacích káblov od Festo, z NEBU série