Úprava odpadovej vody

Kontrola obmedzovania odtoku

Váš zámer: zaistiť, aby nebol prekročený maximálny odtok z dažďovej nádrže

Naše riešenie:

Automatizácia výstupných hradidiel pomocou riadenia lineárnych pohonov

Process control system

Process control system

 

 

1: Controllers

Communication and control of all field devices

Communication and control of all field devices

2: Operator units

 

3: Control cabinets

 

4: Connection technology

 

5: Service units

 

6: Electrical peripherals
Information about CPX

 

7: Valve terminals

MPA in the catalogue

Information about MPA

 

Valve terminal VTSA

Information about VTSA

Automation of valves and fittings

Automation of valves and fittings

8: Controlled linear drives

Linear drive DFPI

Electrical connection
Pneumatic connection