Montáž a elektronika

Prísun komponentov pre držiak náradia

Váš zámer: rýchle a spoľahlivé polohovanie a prísun komponentov

Naše riešenie: pneumatické a elektrické manipulačné systémy pre zmenu polohy komponentov a kamerové systémy monitorovania kvality

  Valve terminal MPA-L

Highly modular valve terminal MPA-L

 • Highly modular in single steps
 • Various control modules, such as I/O, PLC or position controller, can be attached as needed
 • Low-cost fieldbus connection via CTEU fieldbus node
 • For centralised installation concept

Valve terminal MPA-L in the catalogue

  Os EGC-HD pre vyššiu záťaž

Elektrická os EGC-HD pre vyššiu záťaž

 • Presné a rýchle vedenie pre veľké záťaže
 • Dokonalé pre manipulačné procesy ako napríklad montáž alebo lisovanie

Os EGC-HD pre vyššiu záťaž v katalógu

  Pohon bez piestnej tyče DGC s vodiacou jednotkou FENG

Pohon bez piestnej tyče DGC

 • Dlhá životnosť a veľké záťaže s vynikajúcou presnosťou
 • Nízke prevádzkové náklady, pretože nemá prakticky žiadne úniky

Pohon DGC v katalógu

  Pneumatické minisuporty DGSL

Pneumatické minisuporty DGSL

 • Kovový doraz s elastickým tlmením poskytuje opakovateľnú presnosť 0,01 mm.
 • Vedenie s 4-radovým guľôčkovým vedením poskytuje linearitu a paralelnosť v rozsahu 1/100 mm

 

 Produktové informácie o DGSL

Minisuporty DGSL v katalógu

  Ventilový terminál CPX/MPA pre diagnostiku a monitorovanie vo vodárenskom priemysle

Integrovaná diagnostika a monitorovanie podmienok na ventilovom termináli CPX/MPA

 • Vďaka inteligentnému monitorovaniu až 35% zníženie počtu výpadkov
 • Vyššia produktivita vďaka integrovanému riešeniu so zníženými nákladmi na inštaláciu

 

Katalógové informácie o CPX/MPA

Viac informácií o integrácii funkcií

  Paralelný uchopovač DHPS

Paralelný uchopovač DHPS s drážkou T

 • Veľká sila uchopenia s kompaktnými rozmermi (6 ... 35 mm)
 • Maximálna opakovateľná presnosť a voliteľnou integráciou pre snímače

 

 Viac o DHPS v brožúre pre čelnú jednotku

Paralelný uchopovač DHPS v katalógu

  100% kontrola kvality, spoľahlivé výsledky kontrol: inteligentný kompaktný vizuálny systém SBOx-Q od Festo

Spoľahlivé výsledky kontroly: inteligentná kompaktná kamera SBOx-Q

Pre spoľahlivú kontrolu kvality:

 • Kontrola orientácie malých dielov a dimenzie kyvných častí
 • Až 256 kontrolných programov, každý s 256 kontrolnými funkciami
 • Možnosť skladovania
 • Voliteľne: OCR (optické rozoznávanie znakov)

 

Pre riadenie:

 • Ako kontrolér CANopen vďaka integrovanému CODESYS PLC a rozhraniu CAN
 • Ethernet rozhranie pre zdieľanú komunikáciu až po úroveň správy

 

 Viac o kompaktných vizuálnych systémoch SBOx-Q

Kompaktné vizuálne systémy SBOx-Q v katalógu