Lineárny pohon DFPI

Pohon pre všetky procesné ventily s lineárnym pohonom

Pre hradidlá škrtiacich posúvačov a hradidlá

  • Snímanie polohy prostredníctvom zabudovaného odmeriavacieho systému
  • S integrovaným polohovaním a blokom ventilov
  • Spätná väzba polohy cez analógový signál 4...20 mA pre jednoduchú diagnostiku
  • Jednoduchá integrácia do existujúcej architektúry riadenia
  • Robustné a kompaktné teleso pre použitie v exteriéri
  • Pripojenie procesného ventilu na základe normy DIN 3358

Predstavenie lineárneho pohonu DFPI a jeho špeciálnych funkcií na príklade flotačnej cely a žalúziových klapiek