Bezpečnosť strojov má vysokú prioritu
Safety@Festo:

Zákony a smernice zavedené v záujme bezpečnosti strojov, ktoré interagujú s ľudskou obsluhou – napr. smernica ES o strojoch (ECMD)

Festo riešenia pre bezpečnostné funkcie vám pomôžu zaistiť bezpečnosť vášho systému

Po vyhodnotení rizika vám Festo poskytne podporu pri nasledujúcich technických bezpečnostných opatreniach:

  • Bezpečnostné snímače na úrovni vstupu
  • Bezpečnostné ovládače na úrovni spracovania (logika)
  • Ochranné opatrenia na úrovni výstupu

 

Festo dodáva širokú škálu produktov pre pneumatiku a elektrické bezpečnostné aplikácie, napr.:

 

CPX Profisafe  pre bezpečné elektrické odpájanie

Kontrolér motora CMMP na konverziu elektrických bezpečnostných funkcií (STO, SS1, SLS)

Ventil MS6-SV na bezpečné odvetrávanie

Bezpečnostný ventil VOFA pre lisy pre bezpečnostné aplikácie vrátane reverzného chodu a ochrany pred neočakávaným spustením 

Brzdová jednotka DNCKE-S pre bezpečnostné aplikácie vrátane zastavenia, pridržania a blokovania pohybov     

 

 

Festo knižnica s parametrami

Knižnica obsahuje bezpečnostné parametre pre komponenty Festo v súlade s VDMA 66413

Festo knižnica s parametrami