Bezpečnosť strojov má vysokú prioritu
Safety@Festo:

Zákony a smernice zavedené v záujme bezpečnosti strojov, ktoré interagujú s ľudskou obsluhou- napr. smernica ES o strojoch (ECMD)

Festo riešenia pre bezpečnostné funkcie vám pomôžu zaistiť bezpečnosť vášho systému

Po vyhodnotení rizika vám Festo vám poskytne podporu pri nasledujúcich technických bezpečnostných opatreniach:

  • Bezpečnostné snímače na úrovni vstupu
  • Bezpečnostné ovládače na úrovni spracovania (logika)
  • Ochranné oparenia na úrovni výstupu

Festo dodáva širokú škálu produktov pre pneumatiku a elektrické bezpečnostné aplikácie, napr.:

CPX Profisafe  pre bezpečné elektrické odpájanie

Kontrolér motora CMMP pre konverziu elektrických bezpečnostných funkcií (STO, SS1, SLS)

Ventil MS6-SV pre bezpečné odvetrávanie

Bezpečnostný ventil VOFA pre lisy pre bezpečnostné aplikácie vrátane reverzného chodu a ochrany pred neočakávaným spustením

Brzdová jednotka DNCKE-S pre bezpečnostné aplikácie vrátane zastavenia, pridržania a blokovania pohybov

Smernice pre bezpečnostnú techniku

Smernice pre bezpečnostnú techniku

Safety engineering guidelines

Riešenia pre vysokú úroveň bezpečnosti strojov