Nové produkty pre procesnú automatizáciu:

Ventily VZXA so šikmým sedlom

Ventily VZXA so šikmým sedlom

Modulárny a ľahko čistiteľný procesný ventil z nehrdzavejúcej ocele

Robustné procesné ventily: ideálne na uzatváranie prívodu vysoko viskóznych médií, kvapalín, plynov či pár

 

Viac o procesných ventiloch VZXA

 

Kyvný pohon DFPD

Kyvný pohon DFPD

Konfigurovateľný kyvný pohon s jednoduchou a kompaktnou konštrukciou

Pre automatizáciu škrtiacich klapiek, guľových ventilov a vzduchových klapiek v procesnom priemysle

 

Viac informácií o kyvnom pohone DFPD

 

 

Skrinka so snímačom SRBC

Skrinka so snímačom SRBC pre kyvné pohony

Odolná proti vplyvom počasia, vhodná aj do agresívnych a korozívnych prostredí, s ochranou proti výbuchu

Samozabezpečovací typ, certifikovaná podľa ATEX pre zónu 1 a 21 a pre použitie v potenciálne výbušných prostrediach

 

Skrinka so snímačom SRBC v katalógu

Pozicionér CMSX

Pozicionér CMSX

Vysoká miera spoľahlivosti vďaka analógovým a digitálnym signálom spätnej väzby

Teraz aj pre jednočinné pohony, ako aj pre dvojčinné a lineárne pohony

 

Pozicionér CMSX v katalógu

Elektromagnetický ventil VSNC

Elektromagnetický ventil VSNC

Vždy tá správna voľba: celosvetová certifikácia podľa aktuálnych noriem Ex

Veľký rozsah použitia — čiastočne vďaka rozšírenému rozsahu teplôt od -20 °C do +60 °C

 

Viac informácií o elektromagnetickom ventile VSNC

Elektromagnetický ventil VOFD

Elektromagnetické ventily VOFC a VOFD

Riadiace ventily s robustnou konštrukciou do vonkajšieho a potenciálne výbušného prostredia

Nové varianty: nerezové vyhotovenie s ručným ovládaním, prídavné elektromagnetické cievky, pre nízke teploty a prípoje až do 1/2"

Elektromagnetické ventily VOFC a VOFD v katalógu

Lineárny pohon DFPI-NB3

Lineárny pohon s integrovaným meracím systémom DFPI-NB3

Jednoduchá inštalácia a masívna konštrukcia — spoľahlivá prevádzka

Nové priemery: 250 a 320

 

Viac informácií o lineárnom pohone DFPI

Hadicový ventil VZQA

Hadicový ventil VZQA

Hladký tok médií vďaka zanedbateľnému prietokovému odporu a žiadnym blokádam

Riadenie granulátov, kvapalín s obsahom tuhých častíc, médií s vysokou viskozitou a abrazívnych médií

 

Viac informácií o hadicovom ventile VZQA