Stlačný ventil VZQA

Riadenie granulátov, tekutín s obsahom tuhých častíc, médií s vysokou viskozitou a abrazívnych médií.

Teraz dostupný aj ako normálne zatvorený (N/C) a normálne otvorený (N/O)

  • Izolačnú vložku možno vymeniť bez špeciálneho náradia
  • Modulárne, zameniteľné komponenty
  • Vyhotovenie Clean Design pre lepšie čistenie stroja
  • Priamy prívod stlačeného vzduchu – kyvný pohon nie je potrebný
  • Bezpečný pre prácu s potravinami v zmysle smernice (EC) č. 1935/2004 pre hadicové ventily VZQA-NO bez silikónovej membrány