Stlačný ventil VZQA

Riadenie granulátov, tekutín s obsahom tuhých častíc, médií s vysokou viskozitou a abrazívnych médií.

Odteraz aj vo variantoch normálne otvorený (N/O) a normálne zatvorený (N/Z)

  • Izolačnú vložku možno vymeniť bez špeciálneho náradia
  • Modulárne, zameniteľné komponenty
  • Vyhotovenie Clean Design pre lepšie čistenie stroja
  • Priamy prívod stlačeného vzduchu – kyvný pohon nie je potrebný