Ponuky produktov a služieb pre inžinierske firmy a konštruktérov zariadení na úpravu vôd

Naše riešenie pre rýchle a jednoduché uvedenie do prevádzky

Postupné uvádzanie komplexných systémov do prevádzky a presné informácie o stave kanálov na rôznych diagnostických úrovniach pri odstraňovaní chýb

Ďalšie informácie

technológia pre odpadovú vodu