Nástroj Festo Configuration Tool FCT


Festo Configuration Tool FCT

Rozsiahla konfigurácia s 31 možnosťami polohovania a diagnostickými funkciami

V ovládacom režime „binary profile 31“ máte možnosť konfigurovať 31 pohybových krokov priamo na PC. Okrem toho možno zadať bez PLC hodnoty pre zrýchlenie, rýchlosť, silu a medzné hodnoty otrasov.

    Konfigurácia FCT

Úplná konfigurácia

31 možností polohovania a diagnostických funkcií

V programe Festo Configuration Tool FCT sú všetky pohony v rámci určitého systému jasne usporiadané a možno ich spravovať v rámci jedného projektu.

 

Pre následné uvedenie do prevádzky umožňuje nástroj FCT pohyb axiálnych systémov v jednotlivých krokoch alebo sekvenciách. K dispozícii máte nástroje na zápis jednotlivých viet procesu učenia do tabuľky pohybov, ako aj funkciu stopovania.

 

Môžete využiť bezplatnú platformu FCT offline pre váš desktop alebo online pre počítač.

Ďalšie kombinácie systému s FCT

Kombinácie vznikajú pripojením ďalších komponentov k čelnej strane kontroléra a ku krokovému motoru alebo rozšírením aplikácie

Kontrolér
CMMS-ST

 

 

 

EPCO Basiskombination

Kontrolér
CMMO-ST

+

Krokový motor
EMMS-ST

EPCO erweiterte Kombination

+

Elektrický valec EPCO

+

Elektrické pohony

Rozšírenie aplikácie:

  • Pripojenie zbernice
  • Bezpečnostné funkcie
 

Rozšírenie aplikácie:

  • Alternatívne mechanické systémy
  • Veľké záťaže
  • Doplnkové typy pohybu
     

Festo Configuration Tool
Stiahnuť softvér