Výroba akumulátorov

Automatizácia výrobných liniek pre výkonné lithium-iónové akumulátory je považovaná za kľúčový prvok v rozvoji hospodárnej hromadnej výroby elektrických vozidiel.

Festo poskytuje flexibilné mechatronické riešenia pre početné kroky procesov vo výrobe akumulátorov a prispieva k využitiu automatizačných znalostí na vývoj nových výrobných technológií.

Výroba elektród

Povlečenie elektród

Váš zámer: nanesenie zmesi pre povlak elektródy bez prístupu cudzích materiálov vo vákuu

Naše riešenie: ventily pre abrazívne a agresívne médium pre riadenie tokov média a plynu

  Stlačný ventil VZQA

Stlačný ventil VZQA

Voľný tok média – zanedbateľný prietokový odpor, žiadne blokády

 • Vhodné aj pre abrazívne alebo viskózne média
 • Rýchlejšia, jednoduchšia výmena izolačnej vložky bez špeciálnych nástrojov

Viac o stlačných ventiloch VZQA

  3-cestný guľový ventil VZBA

3-cestný guľový ventil VZBA

Pre bezproblémové ovládanie agresívnych médií a plynov

 • S otvorom v tvare T pre zmiešavanie viacerých látok, s otvorom v tvare L pre prepínanie medzi dvoma okruhmi s médiom pomocou jedného guľového ventilu
 • Zníženie nákladov, pretože je potrebný iba jeden guľový ventil s otvorom v tvare L namiesto dvoch ventilov

Viac o guľových ventiloch VZBA

  VZWF

Elektromagnetický ventil VZWx

Jedna séria – rôzne sily

Priamo ovládaný ventil VZWD: Optimálne riešenie pre vysoké tlaky a dávkovacie aplikácie

Ventil VZWF s núteným riadením: Pracuje bez diferenciálneho tlaku aj v uzavretých okruhoch s médiom

Variant VZWP so servo riadením: Reguluje vysoké tlaky do 40 bar s veľkým nominálnym priemerom – vďaka použitiu izolačného piestu namiesto membrány

  VZXF

Ventil VZXF so šikmým vretenom

Veľmi robustné a odolné

 • Pre plynné médiá s viskozitami do 600 mm²/s alebo kvapalné médiá v otvorených a zatvorených okruhoch
 • Mimoriadne odolné voči vysokým teplotám, nerezová konštrukcia, funkcia NZ pre spoľahlivé zatváranie v prípade poklesu tlaku

Viac o ventiloch so šikmým vretenom VZXF