Novinky projektov a riešení
pre elektromobilitu

Vzduchové ložisko ATBT s manipuláciou pomocou vákua

Veľkoplošné podtlakové uchopenie zväzkov akumulátorových článkov

Vzduchové ložisko ATBT od Festo možno využiť inovatívnym spôsobom na prísun a manipuláciu s lithium-iontovými akumulátormi. Odborníci Festo na to využívajú inverzný efekt funkcie vzduchového ložiska: veľkoplošný podtlak.

 

Ložisko vytvára silu uchopenia na rozsiahlej ploche a tak zaisťuje spoľahlivé uchopenie článku. Uchopenie v jednotlivých samostatných bodoch, ktoré sa využíva v konvenčných manipulačných systémoch je vždy spojené s rizikom zlyhaní v priebehu výroby.

 

Viac o vzduchovom ložisku ATBT

 

Festo produkty a riešenia pre čisté priestory a priestory s nízkou vlhkosťou

Produkty a riešenia pre čisté priestory a priestory s nízkou vlhkosťou

Festo ponúka modifikované produkty pre mimoriadne senzitívne výrobné odvetvia ako sú čisté priestory a priestory s nízkou vlhkosťou. To isté platí pre výrobu, kde musia byť vylúčené určité materiály ako napríklad meď alebo kde treba zaistiť ochranu pred statickými nábojmi.

 

V prípade záujmu vám radi poskytneme ďalšie detaily a vypracujeme s vami vhodné riešenie.

Úspora už vo fáze návrhu s využitím návrhového nástroja od Festo.