Partner pre automatizáciu
Automobilový priemysel a subdodávatelia Tier 1

Festo sleduje trendy v automobilovom priemysle a ku každému výrobnému kroku ponúka riešenia, a to tak pre výrobcov, ako aj pre subdodávateľov kategórie Tier 1.

Využite poznatky a služby Festa, kdekoľvek na svete ste.

Pozrite sa, ako Festo spolupracuje so zákazníkmi na vývoji procesov v automobilovom priemysle

Služby, ktoré Festo poskytuje, sa týkajú kľúčových oblastí - od lisovania a zvárania cez lakovanie a výrobu pohonov až po finálnu montáž.