Výroba tabliet

Spoľahlivá a inteligentná automatizácia procesov

Mnohé kroky procesu výroby tabliet poskytujú značný potenciál pre optimalizáciu automatizačnej techniky. Komponenty a riešenia od Festo zaisťujú opakovateľnosť aprocesovú spoľahlivosť napr. v reaktore – bez kompromisov v efektivite.

Skladovanie a doprava sypkého materiálu, ako aj plnenie mobilných kontajnerov

Váš zámer: dávkovanie sypkého materiálu v správnom množstve.

 

Naše riešenie: jednoduchá a spoľahlivá automatizácia pre manipuláciu so sypkým materiálom. Podpora počas implementácie automatizačnej koncepcie

 

 

Výber vhodných produktov Festo pre tento krok