Výroba tabliet

Spoľahlivá a inteligentná automatizácia procesov

Mnohé kroky procesu výroby tabliet poskytujú značný potenciál pre optimalizáciu automatizačnej techniky. Komponenty a riešenia od Festo zaisťujú opakovateľnosť aprocesovú spoľahlivosť napr. v reaktore – bez kompromisov v efektivite.

Dodávanie a miešanie rôznych surovín v reaktore

Váš zámer: spoľahlivé regulovanie parametrov a bezpečné riadenie procesu

 

Naše riešenie: škrtiace klapky, guľové ventily, kyvné pohony a ich automatizácia bez rozhrania.

 

 

Výber vhodných produktov Festo pre tento proces