Výroba tabliet

Spoľahlivá a inteligentná automatizácia procesov

Mnohé kroky procesu výroby tabliet poskytujú značný potenciál pre optimalizáciu automatizačnej techniky. Komponenty a riešenia od Festo zaisťujú opakovateľnosť aprocesovú spoľahlivosť napr. v reaktore – bez kompromisov v efektivite.Výroba rovnomerného granulátu


Váš zámer: granulát vysokej kvality, ktorý by sa dal využiť v ďalších procesoch

 

Naše riešenie: regulácia dodávky vzduchu a tekutín počas granulačného procesu

 

 

 

Výber vhodných produktov Festo pre tento krok