Výroba tabliet

Spoľahlivá a inteligentná automatizácia procesov

Mnohé kroky procesu výroby tabliet poskytujú značný potenciál pre optimalizáciu automatizačnej techniky. Komponenty a riešenia od Festo zaisťujú opakovateľnosť aprocesovú spoľahlivosť napr. v reaktore – bez kompromisov v efektivite.

Lisovanie tabliet


Váš zámer: vysoká dostupnosť stroja a jeho flexibilita a zároveň rovnaký tvar a zloženie tabliet

 

Naše riešenie: spoľahlivá a bezpečná pneumatická a elektrická automatizácia výroby tabliet

Výber vhodných produktov Festo pre tento krok