Výroba tabliet

Spoľahlivá a inteligentná automatizácia procesov

Mnohé kroky procesu výroby tabliet poskytujú značný potenciál pre optimalizáciu automatizačnej techniky. Komponenty a riešenia od Festo zaisťujú opakovateľnosť aprocesovú spoľahlivosť napr. v reaktore – bez kompromisov v efektivite.

Poťahovanie tabliet rôznymi látkami

Váš zámer: jednotný povrch všetkých tabliet

 

Naše riešenie: automatizácia výdajníka poťahovacích roztokov.
regulácia privádzaného a odvádzaného vzduchu a čistenie CIP

 

 

 

Výber vhodných produktov Festo pre tento krok