Výroba tabliet

Spoľahlivá a inteligentná automatizácia procesov

Mnohé kroky procesu výroby tabliet poskytujú značný potenciál pre optimalizáciu automatizačnej techniky. Komponenty a riešenia od Festo zaisťujú opakovateľnosť aprocesovú spoľahlivosť napr. v reaktore – bez kompromisov v efektivite.

Sušenie aktívnych liečiv a prísad

Váš zámer: opakovateľná preukázateľná liečba

Naše riešenie:

Valec na lineárny pohyb CIP dýz a riadenie toku média

Výber vhodných produktov Festo pre tento proces