Novinky projektov a riešení

Od projektovania po výrobu: Inžinierska podpora v popredí

Spoločnosť Festo dokazuje svoju odbornú inžiniersku spôsobilosť v mnohých projektoch v spolupráci s koncovými zákazníkmi, konštruktérmi zariadení a integrátormi systémov. Naši zamestnanci majú mnohoročné skúsenosti v automatizácii komplexných systémov. Nasleduje niekoľko vynikajúcich projektov s detailmi:

Proporcionálny tlakový regulačný ventil VPPM na ventilovom termináli MPA

Proporcionálne ventily slúžia na automatizovanú reguláciu inertných plynov

Pri automatizovanom procese sú inertné plyny a vzduch usmerňované do zásobníkov, reaktorov, fermentačných nádrží, mixérov a iného zariadenia. Na to zvyčajne treba viacero ovládacích obvodov, ktoré so sebou nesú nemalú investíciu.

Technológia proporcionálnych ventilov je zaujímavou alternatívou, ktorá má tieto plusy:

  • Veľká presnosť riadenia
  • Minimálne inštalačné práce
  • Nižšie vstupné náklady

 

Viac o riešení „stanica pre inertný plyn“ sa dozviete

v bielej knihe o proporcionálnych ventiloch pre inertizáciu