Novinky projektov a riešení

Od projektovania po výrobu: Inžinierska podpora v popredí

Spoločnosť Festo dokazuje svoju odbornú inžiniersku spôsobilosť v mnohých projektoch v spolupráci s koncovými zákazníkmi, konštruktérmi zariadení a integrátormi systémov. Naši zamestnanci majú mnohoročné skúsenosti v automatizácii komplexných systémov. Nasleduje niekoľko vynikajúcich projektov s detailmi:

Automatizácia v potenciálne výbušných prostrediach

V rámci rozširovania výrobných zariadení v potenciálne výbušných prostrediach (ATEX zóna 1 a 2) sa obrátil výrobca ústnej vody s obsahom alkoholu na spoločnosť Festo, aby prevzal úlohu výlučného dodávateľa zariadenia. Následne spoločnosť Festo navrhla, vopred zmontovala a dodala pneumatické hygienické škrtiace klapky, príslušný pneumatický riadiaci systém a vstupné moduly pre spracovanie elektrických signálov – všetky plne otestované.

Vďaka tomu, že sme dodávali kompletný systém, bola inštalácia automatizačných komponentov jednoduchá, bez zbytočných prekážok.

Viac informácií nájdete v detailnej správe o aplikácii

Vaše kontakty dostupné všade na svete:

Kontakty vo svete