Výroba plochých obrazoviek

Rýchly a bezpečný transport sklenených dosiek vo vysokom vákuu

Teleskopická vidlica

Manipulačný systém s teleskopickou vidlicou

  • Stabilné dokonca pri hmotnostiach nad 10 kg
  • Vhodné pre vysoké teploty = nízkonákladová alternatíva pre roboty v čistých priestoroch
  • Špeciálna podpora skla zabraňuje vytvoreniu stôp na sklenených doskách. 
  • Inštalačný priestor = rozmer obrábaného dielu
  • Presné pohyby bez otrasov až 2,100 mm s elektrickým pohonom s vretenom

Viac o teleskopickej vidlici 

Tímová práca pre riadené a bezpečné polohovanie s tichým chodom motora

Elektrický valec EPCO

Elektrický valec EPCO a kontrolér motora CMMO-ST Celý systém pozostáva z pohonu, motora, kontroléra a kábeláže

  • Jednoduché objednávanie pomocou objednávacieho kódu
  • Jednoduchá konfigurácia cez web server

 

 

 

Viac o EPCO

Produktové informácie o EPCO

Produktové informácie o CMMO-ST

Elektrický valec EPCO v katalógu

Kontrolér motora CMMO-ST v katalógu

Bezpečný pohon plynových ventilov v procesoch nanášania

Ventilový terminál VTOC

Ventilový terminál VTOC

  • Špeciálny ventilový terminál pre použitie v úlohe riadiaceho ventilu
  • 2-kanálové riadenie ventilov média cez konvenčné zbernicové systémy zabraňuje chybnému chodu
  • Zabudovaný systém optických káblov pre maximálnu spoľahlivosť procesu

 

Produktové informácie o VTOC

Ventilový terminál VTOC v katalógu

Jemné a opatrné zdvíhanie substrátov

Zdvíhací systém

Problém: vysoká hmotnosť, maximálna rýchlosť a rovnomerný pohyb

Zdvíhacie systémy od Festo kombinujú výhody elektrických a pneumatických osí:

Elektrická os DGE s pohonom s ozubeným remeňom na riadenie pohybu. Pneumatická os DGP koriguje hmotnosť - rýchlejšie ako konvenčné vyvažovacie zariadenie s osou s vretenom.

 

Sklo je transportované rýchlo a jemne.

 

Otázky o teleskopickej vidlici alebo zdvíhacích systémoch:

Napíšte našim odborníkom