Media valves for your machine

Combine motion and fluid control

With media valves and automation technology from a single source

Whether for gases, highly viscous fluids, pastes or granulates, media valves from Festo control the different fluids in your machine during cooling and lubrication, cleaning and washing, sterilisation, or during dosing and mixing.

Dávkovanie a miešanie

plniace stroje na prášky a granuláty

Médiá:

granuláty, prášky, neutrálne plyny a tekutiny

Preferovaný ventil na médiá:

stlačný ventil VZQA

animácia VZQA

Ďalšie ventily na médiá:

ventil VZXF so šikmým vretenom

pohon guľového ventilu VZBA

chladenie a mazanie

chladiaci systém v priemyselných a výrobných zariadeniach

Médiá:

plyny, chladiaca vooda alebo oleje

Preferovaný ventil na médiá:

elektromagnetický ventil VZWM

Ďalšie ventily na médiá:

ventil VZXF so šikmým vretenom

stlačný ventil VZQA

pohon guľového ventilu VZBA

umývanie a čistenie

napríklad do čistiacich strojov používaných pri výrobe polovodičov

Médiá:

čistiace kvapaliny, plyny a tekutiny

Preferovaný ventil na médiá:

pohon guľového ventilu VZBA

Ďalšie ventily na médiá:

ventil VZXF so šikmým vretenom

stlačný ventil VZQA

Sterilising

For example, in sterilisers

Media:

vapour

 

Preferred media valve:

Stainless steel angle seat valve VZXF

 

Further media valves:

Ball valve actuator unit VZBA