Medicínska technika

Zdravotnícke prístroje vytvárate vy.

Festo stojí pri vývoji a výrobe vhodných subsystémov stále pri vás.

Pri vývoji produktov na použitie v medicíne vám pomáhame znižovať riziká v súlade s normou ISO 13485 a ustanoveniami FDA. Tak môžete ľahšie získať schválené a certifikované zdravotnícke prístroje.

Menšie, ľahšie, tichšie: piezoventily v medicínskej technike

Piezoventily nachádzajú v oblasti medicíny prekvapivé využitie.

 • Tiché
 • Nezvyšuje sa teplota
 • Nízka spotreba energie
 • Nízka hmotnosť
 • Primerané vlastnosti
 • Veľmi krátke spínacie časy
 • Použiteľné s kyslíkom
 • Robustné a trvácne

Použitie zariadenia CPAP na uľahčenie dýchania v mobilných aplikáciách

Ako to funguje:

Malé a ľahké piezoventily regulujú prietok a tlak plynov, čím sa pri rôznych procesoch uvoľňuje kyslík.

Použitie stacionárneho zariadenia na zlepšenie dýchania v klinickom prostredí

Účinná dialýza sa nezaobíde bez presnej regulácie a riadenia prietoku krvi a dialyzátu.

Ako to funguje:

Piezo ventily, ventily na médiá, pneumatické ventily, proporcionálne tlakové regulačné ventily v akcii

Na príklade operácie očí vidno, ako môžu byť riadené operačné nástroje ovládané pneumaticky.

Ako to funguje:

Pneumatická riadiaca jednotka s elektromagnetickými ventilmi a piezoventilmi vykonáva tieto funkcie:

 • ovládanie operačných nástrojov
 • vákuové odsávanie
 • preprava kvapalín

Regulácia prietoku tekutín, plynov a slín na dentistických zariadeniach

Jednotlivé nástroje sú nezávisle riadené prepínaním ventilov, proporcionálnych ventilov, čerpadiel a kompresorov.

Zdravotné pomôcky

Pri zdravotníckych školeniach sa používajú makety, ktoré simulujú dýchanie, pulz a telesné tekutiny, ako sú slzy.

Na simuláciu pohybu vzduchu a tekutín sa používajú inteligentné riadiace systémy.

Regulácia prietoku a tlaku v zdravotníckych matracoch.

Piezoventily ovládajú jednotlivé vzduchové komory, a to potichu a s pomalým nábehom.