Uzatváracie ventily, tlakové regulačné ventily a
škrtiace ventily VBNF/VFOF-LE-BAH

Kombinácie funkcií poskytuje vysoký výkon s minimálnymi nárokmi na priestor

  • Menej komponentov vďaka integrácii funkcií: rýchlejšia montáž a uvedenie do prevádzky
  • Šetrite náklady: od objednávania až po logistiku
  • Až 50% úspora priestoru
  • Energetická účinnosť vďaka menšiemu počtu rozhraní

Funkčná kombinácia 1: VBNF

Pneumaticky ovládaný spätný ventil s ručným odvzdušňovaním

Aplikácia: zastavenie pohybu valca a odpojenie energie

 

Funkčná kombinácia 2: VFOF-LE-BAH

Pneumaticky ovládaný škrtiaci spätný ventil, spätný ventil s ručným odvzdušňovaním

Aplikácia: upravenie alebo zastavenie pohybu valca a odpojenie energie

Technické údaje
Funkcia ventilu

VBNF

Spätný ventil

s funkciou ručného odvzdušňovania

VFOF-LE-BAH

Škrtiaci spätný ventil, vzduch odvetrávania

s funkciou ručného odvzdušňovania

Rozmery G1/8 G1/4 G1/8 G1/4
Ovládanie spätného ventilu Pneumatický systém
Nastavovací prvok/škrtiaci ventil

-

S vnútorným šesťhranom
Spínací prvok Ručne, tlačidlom
Štandardný nominálny prietok qnN [l/min]
v smere škrtenia (2 -> 1)
260 620 250 650
Štandardný nominálny prietok qnN [l/min]
v spätnom smere (1 -> 2)

  -

150 ... 260 300 ... 650
Prevádzkový tlak [bar] 0.2 ... 10
Prevádzkové médium Stlačený vzduch podľa ISO 8573-1: 2010 [7:4:4]
Teplota prostredia [°C] -10 ... +60