Linky pre koncové balenie

Či už požadujete štandardné produkty alebo špecifické riešenie, ponúkame komponenty, riešenia a služby pripravené pre inštaláciu pre všetky fázy balenia liniek pre koncové balenie.

  • V rámci druhotného balenia pre značenie, skladanie kartónových obalov, plnenie krabíc a obaľovanie zmršťovacou fóliou
  • V rámci terciálneho balenia pre paletizáciu a balenie paliet

Spoločnosť Festo ponúka široký sortiment elektrických, pneumatických a servopneumatických riešení pre každú z týchto fáz.


Novinky riešenia

Portál T

Rozšírené manipulačné systémy pre presúvanie a polohovanie:

  • Rýchle
  • Presné
  • Dynamické

K novinkám riešenia