Terciárne balenie
Požiadavky a riešenia

Požiadavky

Nakladať palety výkonne, rýchlo, dynamicky a bez vibrácií. To je možné vďaka presnému riadiacemu systému.
Rôzne uchopovače pre širokú škálu nakladaných objektov

Komponenty paletizácie:

Os s ozubeným remeňom ELGA-TB-KF

Os s ozubeným remeňom ELGA-TB-KF

Vnútorné obežné guľôčkové vedenie s krycím pásom z nehrdzavejúcej ocele chráni pred papierovým prachom

Os s ozubeným remeňom ELGA-TB-KF v katalógu

 

 

    Elektrická lineárna os EGC

Lineárny pohon EGC

je dynamický a rýchly pohon s vysokou tuhosťou.

  

Produktové informácie o lineárnom pohone EGC

Lineárny pohon EGC v katalógu

 

 

    Elektrická os pre vyššiu záťaž EGC-HD

Elektrická os pre vyššiu záťaž EGC-HD

jednoducho zvládne ťažké náklady.

 

Produktové informácie o lineárnych osiach EGC-HD

Lineárna os EGC-HD v katalógu

 

Výložníková os DGEA

Výložníková os DGEA

preberá lineárnu funkciu na skladaciu stanicu.

Dynamika: najkratšie časy cyklov vďaka oddeleniu motora od pohybujúceho sa profilu

Informácie o výložníkovej osi DGEA

Výložníková os DGEA v katalógu

 

    Riadiaci blok CPX-CEC-M1

Riadiaci blok CPX-CEC-M1

ako rozhranie CANopen master pre riadenie max. 8 elektrických osí s funkčnou knižnicou SoftMotion pre koordinované viacosové pohyby

 

Produktové informácie o riadiacom bloku CPX-CEC-M1

Riadiaci blok CPX-CEC-M1 v katalógu

    Kontrolér motora CMMP

Kontrolér motora CMMP

dokáže interpolovať.

So zabudovaným funkciami bezpečného vypnutia krútiaceho momentu (STO) a bezpečného zastavenie 1 (SS1)

 

Produktové informácie o kontroléri motora CMMP

Kontrolér motora CMMP v katalógu