Projekty na výskum energetickej účinnosti

Festo v spolupráci s výskumnými ústavmi a partnerskými spoločnosťami vyvíja energeticky účinné produkty a riešenia.

    ESIMA: Optimalizovaná účinnosť zdrojov pri výrobe prostredníctvom energeticky nezávislých snímačov a interakcie s mobilnými užívateľmi

ESIMA: Optimalizovaná účinnosť zdrojov pri výrobe prostredníctvom energeticky nezávislých snímačov a interakcie s mobilnými užívateľmi

Spoločný projekt „Energeticky nezávislá mobilita - Spoľahlivé energeticky nezávislé systémy pre mobilné osoby“ nemeckého spolkového ministerstva školstva a výskumu (BMBF)

Interakciu ľudí a strojov zjednodušujú hardvérové a softvérové moduly. Cieľom je zabezpečiť nepretržitý a úplný prehľad o stave stroja a využití zdrojov. To tiež zjednodušuje optimalizáciu tovární.

    Ekologicky vyrábané dopravné prostriedky z čistej a konkurencieschopnej továrne

EMC2: Ekologicky vyrábané dopravné prostriedky z čistej a konkurencieschopnej továrne

Výskumný projekt Európskeho spoločenstva financovaný zo Siedmeho rámcového programu

Optimalizácia výroby v automobilovom priemysle vďaka softvérovým nástrojom na výber vhodných pohonov a energeticky účinného riadenia pneumatických a elektrických pohonov.

 

Leták o projekte EMC2

    Innovation Alliance Green Carbody Technologies

Projekt Green Carbody: projektovanie účinného využitia stlačeného vzduchu v karosárni

Výskumný projekt v rámci „Výskumu výroby zajtrajška“ pod záštitou nemeckého spolkového ministerstva školstva a výskumu (BMBF)

Zníženie energetických nárokov pneumatických pohonov v karosárni vďaka lepšej vyváženosti medzi výrobou a spotrebou energie.

 

Brožúra: „Projektovanie účinného využitia stlačeného vzduchu v karosériovej dielni“

    EnEffAH Energetická účinnosť pri výrobe v oblasti pohonov a manipulačnej techniky

EnEffAH Energetická účinnosť pri výrobe v oblasti pohonov a manipulačnej techniky

Spoločný projekt v rámci energetického výskumu pod záštitou nemeckej vlády

Energetickú účinnosť manipulátorov a robotov do veľkej miery ovplyvňuje správna kombinácia pneumatických a elektrických technológií, ktorá je daná aplikáciou. Obrovský potenciál majú aj technológie na úschovu a obnovu energie.

 

Brožúra o projekte EnEffAH