Výroba parenterálnych liekov

Pri viacerých krokoch výroby parenterálnych liekov je obrovský potenciál na optimalizáciu automatizačnej techniky. Použitím komponentov a riešení od Festo sa dá dosiahnuť opakovateľnosť procesu a jeho bezpečnosť.

Biotechnologická výroba aktívnych zložiek liekov

Váš zámer: opakovateľné a spoľahlivé riadenie procesu

Naše riešenie:

Riadenie a automatizácia základných komponentov

Rozhranie riadiaceho systému

Produkty Festo pre kultiváciu a fermentáciu