Klipovací nástroj AGTC

Automatické upevňovanie klipov namiesto ručného

  • Jednoduchosť:
    upevňuje rôzne klipy

  • Ergonómia:
    klipy sa upevňujú pomocou pulzov stlačeného vzduchu

  • Intuitívnosť:
    opakovateľné postupy upevňovania pre vyššiu spoľahlivosť procesov

Riešenie: aplikujte klipy stlačeným vzduchom pomocou pištole pre montáž klipov AGTC od Festo

Pri montáži automobilov sa klipy kedysi aplikovali ručne, napríklad na upevnenie panelov na dverách či zaistenie držiakov káblov.

Pre zamestnancov je ručné aplikovanie klipov z ergonomického hľadiska mimoriadne stresujúce. To môže viesť k častejším prestávkam, prípadne k absencii.