Klipovací nástroj AGTC

Novinka na trhu, ktorá uľahčí prácu vašim zamestnancom.

Automatická, nie manuálna aplikácia klipov

  • Ľahké použitie na rôzne klipy
  • Ergonomické: klipy sa aplikujú automaticky, impulzom stlačeného vzduchu.
  • Intuitívne: aplikácia klipov je opakovateľná, čo zvyšuje spoľahlivosť procesov

Riešenie: aplikujte klipy stlačeným vzduchom pomocou pištole pre montáž klipov AGTC od Festo

Pri montáži automobilov sa klipy kedysi aplikovali ručne, napríklad na upevnenie panelov na dverách či zaistenie držiakov káblov.

Pre zamestnancov je ručné aplikovanie klipov z ergonomického hľadiska mimoriadne stresujúce. To môže viesť k častejším prestávkam, prípadne k absencii.