Spracovateľský priemysel

Spracovateľský priemysel

Spolupracujeme s vami na vývoji automatizačných riešení pre spracovateľský priemysel – do náročných prostredí s extrémnymi teplotami, pri prísnych požiadavkách na odolnosť proti korózii alebo pri špeciálnych požiadavkách na bezpečnosť. Ponúkame vám jednotlivé komponenty, ako sú procesné ventily, ventilové terminály a elektrické príslušenstvo, riešenia pripravené na montáž a ovládacie skrine, ako aj ovládacie panely a kontroléry do vašich systémov.

Poradíme vám v oblasti projektovania, nákupu, inštalácie a uvedenia do prevádzky a pomôžeme vám aj s hladkou prevádzkou a údržbou.

 

Produkty

produkty pre spracovateľský priemysel

Z jedného zdroja môžete mať všetko, čo pre procesnú automatizáciu potrebujete, od úrovne riadenia po úroveň základných prvkov.

Produkty pre procesnú automatizáciu v online katalógu

Konfigurátor pre jednotky procesných ventilov

Spracovateľský priemysel: konfigurátor pre procesné ventily

Jednoducho a rýchlo

S novým konfigurátorom je výber ručne ovládaných procesných ventilov či plne automatizovaných ventilov rýchly a spoľahlivý.

Konfigurátor pre jednotky procesných ventilov

SIL: funkčná bezpečnosť

SIL – funkčná bezpečnosť

Urobte čo najviac pre ochranu ľudí a prostredia

Spoľahlivosť bezpečnostných funkcií v elektrických a elektronických systémoch je stanovená podľa bezpečnostných požiadaviek (SIL) definovaných v základnej norme IEC 61508.

Festo ponúka produkty, ktoré spĺňajú bezpečnostné požiadavky na použitie v chemických továrňach.

Ďalšie informácie o SIL

Digitalizácia

Digitalizácia

Vstúpte so spoločnosťou Festo do novej éry produktivity. Aký úžitok budete mať z digitalizovanej automatizácie?

Zistite, čo vám to prinesie

Aplikácia u zákazníka Biotest AG

Spracovateľský priemysel: Biotest

Štandardizovaná automatizácia pri frakcionácii krvnej plazmy

Spoločnosť Biotest AG teraz pomocou svojho nového veľkokapacitného zariadenia na frakcionáciu plazmy získava z litra plazmy päť produktov namiesto troch. Naše štandardizované komponenty zjednodušujú inštaláciu a údržbu.

Používateľská správa zo spoločnosti Biotest

Aplikácia u zákazníka Bayer Division Crop Science

Bayer Division Crop Science

Osvedčené elektromagnetické ventily pre aplikácie SIL

V reálnej prevádzke od roku 2002: certifikované elektromagnetické ventily bez obmedzenej doby prevádzky vo viacúčelových zariadeniach s najvyššími nárokmi na bezpečnosť a spoľahlivosť

Používateľská správa Bayer Division Crop Science

Konfigurátor pre ovládacie skrine pre vodárenskú techniku

Cabinet Guide Online

Vďaka tomuto konfigurátoru v rekordnom čase navrhnete ovládaciu skriňu pre zariadenie na úpravu vody.

Konfigurátor pre ovládacie skrine pre vodárenskú techniku

Prevencia a ochrana proti výbuchu

ATEX – prevencia a ochrana proti výbuchu

Majte výbušné prostredie pod kontrolou

Riadenie s otvorenou a uzavretou slučkou v potenciálne výbušných prostrediach:

Festo ponúka vhodné produkty pre celý pneumatický a elektrický riadiaci reťazec vrátane podrobnej dokumentácie a vyhlásení o zhode.

Ďalšie informácie o prevencii a ochrane proti výbuchu

Automatizácia modulárnych zariadení

Modulárna automatizácia

Vďaka decentralizovanému riadeniu nepredstavuje automatizácia modulárnych zariadení žiaden problém.

Vaša cesta k modulárnym automatizovaným zariadeniam

Aplikácia u zákazníka AZO

Spracovateľský priemysel: AZO

Decentralizované riadenie pri manipulácii so sypkým materiálom

AZO CleanDock zamedzuje krížovej kontaminácií pri napájaní a odpájaní nádob so sypkým materiálom. Pre dodatočnú spoľahlivosť procesu sa používa náš integrovaný kontrolér CEC na modulárnom termináli CPX.

Používateľská správa zo spoločnosti AZO

Aplikácia u zákazníka v Langenau

Spracovateľský priemysel: Langenau

Automatizácia v jednej z najmodernejších vodární v Európe

Zariadenia vodárne v Langenau sú navrhnuté tak, aby fungovali celé desaťročia. K stabilite tohto procesu výrazne prispievajú aj naše pohony.

Používateľská správa z Langenau

Automatizácia aplikácií so sypkými materiálmi

Nástroj na zlepšenie sypkých materiálov

Individuálne prispôsobené vašim požiadavkám a aplikáciám dávkovania, dopravovania, skladovania, miešania a oddeľovania – všetko od jedného dodávateľa.

Umožnite sypkým materiálom prúdiť

 

Naše odborné poznatky v podobe informácií pre vás

Informácie o spracovateľskom priemysle