Vstupný modul PROFIsafe CPX-F8DE-P

Bezpečnosť predovšetkým

Priame snímanie v celom bezpečnostnom reťazci

  • Jednoduchá a jasná inštalácia: vstupy – logika cez PROFIsafe – výstupy
  • Jednoduché pripojenie bezpečnostných spínacích zariadení, napr. núdzového zastavenia, jednosmerných optických brán alebo kladkových pák
  • Kompaktný robustný modul so vstupmi PROFIsafe s 8 kanálmi
  • Vysoká miera bezpečnosti
  • Jednoduchosť: predbežné spracovanie v module a bezpečné parametrické dáta vďaka procesnej mape
  • Odstupňovaná pasivácia kanálov

Ďalšie informácie o bezpečnosti v spoločnosti Festo

Bezpečnostná technika

Bezpečnosť strojov

Smernice pre bezpečnostnú techniku

 
PROFIsafe