CODESYS kontrolér CPX-CEC-C1/S1/M1-V3 a OPC-UA

CPX-CEC-C1/S1/M1-V3 s CODESYS

Priemysel 4.0: úplná funkcionalita CODESYS verzie V3 s OPC UA po prvýkrát skombinovaná s ventilovým terminálom s krytím IP65 a so vzdialenými I/O a možnosťou pripojenia do cloudu

Na mieste realizácie máte k dispozícii rozsiahlu ponuku funkcií na ovládanie pohybu v pneumatických a elektrických systémoch, napríklad pomocou nového integrovaného 3D-CNC editora v zmysle DIN 66025 (kód G) a vďaka integrácii do prostredí Industry 4.0 HOST

V kombinácii s ventilovými terminálmi MPA a VTSA alebo s terminálom Festo Motion Terminal VTEM máte štandardizované rozhranie pre decentralizovanú inteligenciu: pomocou štandardizovaného programovacieho jazyka v zmysle IEC 61131-3, rozhrania Ethernet a funkčných knižníc.

 • Riadiaci systém pre malé stroje alebo komplexné subsystémy
 • Jedna platforma pre elektrické a pneumatické systémy
 • Jedna platforma pre hydrauliku a riadenie pohybu vrátane funkčnej knižnice pre elektrické pohony
 • Možnosť integrovať do všetkých ethernetových a zbernicových prostredí
 • Priama konfigurácia celého systému pomocou CODESYS
 • Kompletný, mimoriadne modulárny a všestranný systém s krytím IP65 a s jednoduchým prispôsobením
 • Voliteľne: pripojenie na Festo Cloud cez CPX-IOT gateway
CODESYS
 
obrázok cloudu
 
Rozšírené funkcie s CODESYS V3 Rozsah služieb
„CODESYS firmy Festo“
vychádza z CODESYS V3
 • úvodné obrazovky Festo
 • online podpora Festo
 • knižnica Festo
funkcie CODESYS na riadenie pohybu
 • pohyb je neodmysliteľná súčasť prostredia PLC
 • PLCopen časti 1 a 2
 • funkčné bloky pre jednu os
 • funkčné bloky pre viac osí
  (GearIn, fázovanie, CamIn)
 • editor a funkcie CAM
 • editor a funkcie CNC
 • vynovený podrobný systém online podpory pre všetky funkcie
Integrovaný editor 3D CNC podľa DIN 66025 (kód G)
 • grafický a textový vstup 3D kódu G
 • návrh trajektórie v tabuľkovej forme
 • Import DXF
Rozšírené riešenie riadenia pohybu s CPX-CEC-M1-V3
 • PLCopen časti 1 + 2 , plus funkcie a zabezpečenieCNC
 • prvky či knižnice prídavných funkcií sa môžu vytvárať na špeciálne úlohy aplikácií, napr. Knižnica portálov Festo výkonné riešenie s jednoduchým a pohodlným programovaním pohybu.
 • riadenie pohybu, napr. interpolácia 3D, je neoddeliteľnou súčasťou prostredia PLC a je finančne optimalizovaným, ekonomickým riešením
 • Riadenie pohybu sa môže kombinovať s celým spektrom IO a + pneumatikou CPX. Výhodné kombinácie
 • Výhodný editor na zadanie 3D dát: výhodné programovanie pohybu.