FluidSIM® 5 v roku 2015 už aj v slovenčine

FluidSIM® je už viac ako 20 rokov najpoprednejším programom na projektovanie schém a tvorbu simulácií pre pneumatiku, hydrauliku a momentálne aj pre elektrické systémy. Keďže sa v ňom riadiace systémy veľmi ľahko projektujú, práca s ním je motivujúca, kreatívna a zmysluplná. Vo FluidSIM® nájdu učitelia a školitelia množstvo textového a obrazového materiálu, ako aj videí, ktoré môžu využiť na hodinách. Objavte so svojimi učňami, študentmi či odborníkmi svet simulácií v reálnom čase a dajte zelenú kvalitnému štúdiu na všetkých úrovniach!

 

Nástroj na všetko

Ak ste učiteľom či školiteľom, určite presne viete, čo na svoje hodiny či lekcie potrebujete. Ľuďom, ako ste vy, ponúka FluidSIM® verziu pre expertov. Vaši študenti by sa mali spočiatku zamerať len na to, čo je podstatné. Na ich prácu a kvalitné štúdium im postačí štandardná verzia s obmedzeným množstvom funkcií.

 

Testovanie v reálnom čase

Simulácie riadiacich systémov a procesov majú v priemysle už dlhý čas svoje miesto, a to tak pri školeniach, ako aj v projekčných kanceláriách. Simuláciami sa minimalizujú straty spojené s chybami a haváriami a zvyšuje sa efektívnosť a kvalita. Parametre všetkých komponentov sú identické s komponentmi v školiacich balíkoch od Festo Didactic a je možné ich úplne prispôsobiť iným komponentom.

 

GRAFCET – mnoho výhod v jednom

GRAFCET je už dlhšie náhradou krokového diagramu, ktorý sa používal pri školeniach. Keď sa spojí FluidSIM® 5 a GRAFCET, sú možné tieto funkcie:

 • Editácia – aby dokumentácia spĺňala normy
 • Vizualizácia – pre čo najväčšiu zrozumiteľnosť
 • Monitorovanie – na základe farebných značiek sa dá zistiť, kde funguje proces správne a kde nefunguje vôbec
 • Riadenie – na riadenie všetkých kvapalinových a elektrických systémov bez ohľadu na výrobcu

 

Viditeľná rýchlosť

Nové simulačné jadro FluidSIM® 5 dosahuje pri simuláciách rýchlosť až 10 kHz. Parametre všetkých aktuátorov sa dajú presne nastaviť. FluidSIM® 5 zapisuje výsledky simulácií v milisekundových intervaloch a poskytuje výstup vo forme textového súboru! Nové virtuálne osciloskopy umožňujú vidieť frekvencie až do 100 kHz.

 

Škola hrou

Teória je síce dôležitá, no až v praxi sa človek naučí najviac a nájde motiváciu. FluidSIM® 5 sa dá v mnohých prípadoch ľahko využiť ako kontrolér reálneho systému. Umožňuje to veľmi praktický EasyPort s digitálnym i analógovým rozhraním. Okrem toho je tu novinka, joystick. Používať ho v programe FluidSIM® 5 je nielenže zábavné, ale sa ním tiež dajú naraz ovládať viaceré spínače a ventily.

 

Široký záber, maximálne výhody

Samostatné i spoločné knižnice pre pneumatiku, hydrauliku a elektrickú techniku v jednom programe! Používateľ sám rozhoduje, ktorú z knižníc bude možné v programe využívať. Všetky technológie v schéme či v projekte navzájom dobre spolupracujú.

 

Flexibilná inštalácia a použitie

Online registrácia, sieťová licencia, domáce použitie: FluidSIM® 5 má veľa licenčných modelov pre výhodné štúdium v škole alebo vo firme. Nová funkcia pre spravovanie vám dokonca umožní poskytnúť licencie skupinám študentov a monitorovať ich a tiež používať softvér doma.

 

Profesionálny CAD v súlade s normami

 • Pohodlné kreslenie pomocou čiar a nových funkcií uchopenia
 • Jednoduché vkladanie nových symbolov do existujúcich zapojení
 • Nastaviteľné rámy na kreslenie
 • Dynamická mierka a rotácia
 • Funkcie na dimenzovanie
 • Priebežný prepočet čiar, obdĺžnikov a elíps

 

Úplne v súlade s normami

 • Všetky symboly v súlade s normami DIN ISO 1219 a DIN EN 81346-2
 • Identifikácia spojenia podľa nového identifikátora zariadenia
 • GRAFCET spĺňajúci najnovšiu normu

 

Knižnice o nových technológiách

Knižnice so školiacimi balíčkami o pneumatike a hydraulike na všetkých úrovniach vrátane riadiacej a proporcionálnej techniky

 • Nové: pohony v pneumatike
 • Vákuová technika
 • Snímače v pneumatike
 • Bezpečnosť pneumatických systémov
 • Mobilná hydraulika
 • Elektrická technika, elektronika
 • Obvody s kontaktmi

 

Módy GRAFCETu

 • GrafEdit: vytvorte si GRAFCETy v súlade s normami
 • GrafView: vizualizujte riadiacu sekvenciu ako GRAFCET
 • GrafControl: cez GRAFCET riaďte proces, simulujte chyby a monitorujte proces
 • GrafPLC

 

Simulácia vo vysokom rozlíšení

 • Spracovanie signálov do 10 kHz
 • Virtuálny osciloskop do frekvencie 100 kHz
 • Simultánna simulácia všetkých obvodov projektu
 • Zobrazenie simulovaných hodnôt v reálnom čase
 • Ovládanie viacerých spínačov joystickom

 

Učebný materiál je samozrejmosť

 • Prezentácie, obrázky, animácie, čiastkové nákresy, video sekvencie
 • Opis fyzikálno-matematických simulačných modelov
 • Školiaci program pre začiatočníkov s FluidSIM®
 • Podrobnosti o všetkých komponentoch pri stlačení tlačidla
 • Hotové vzorové prezentácie na školenia
 • Zmena jazyka počas prevádzky
 • Viac jazykov (štandardne nemčina/angličtina)

 

Výhodná dokumentácia

 • Spravovanie projektu, výkresy
 • Rámy na kreslenie vo všetkých veľkostiach
 • Automatické rozpisky materiálov, číslovanie prietokov, prepínanie medzi tabuľkami rôznych prvkov, terminálové schémy, káble, zoznamy vedení a hadíc
 • Export do všetkých bežných formátov

 

FluidSIM® na doma

 • Nové rozšírenie na správu externých používateľov cez internet
 • Správa skupín študentov
 • Integrovaný čet
 • Jednoduché spravovanie prostredníctvom učiteľa

 

Systémové požiadavky

 • Windows XP, Vista, 7 alebo 8
 • Procesor s minimálne 1 gigahertz
 • Aspoň 1 GB RAM
 • Dvojjadrový procesor (odporúčaný)

 

K vašim službám

Multilicencie pre lokálnu alebo sieťovú inštaláciu s toľkými licenciami, koľko potrebujete.

 

Nové jazyky bezplatne

V budúcnosti budete môcť cez internet bezplatne získať nové jazykové rozhrania. Budete si ich môcť integrovať do svojej verzie cez update.

 

Navštívte nás na internete

Tam nájdete všetky potrebné informácie o verziách a updatoch, ktoré sú pre používateľov FluidSIM® momentálne dostupné.