Úprava vzduchu pre vynikajúcu kvalitu stlačeného vzduchu

Zariadenia na úpravu vzduchu série MS

Bezpečné procesy vďaka úprave stlačeného vzduchu

Ak chcete, aby boli procesy spoľahlivé a stroje disponibilné, v prvom rade sa musíte zaoberať prívodom stlačeného vzduchu.

Častice, voda a olej sú prirodzenými nepriateľmi vynikajúco upraveného stlačeného vzduchu.

Nepriaznivo vplývajú na komponenty a zvyšujú nároky na energiu.

Úprava vzduchu

Jeden kubický meter neupraveného stlačeného vzduchu obsahuje takmer 200 miliónov častíc nečistoty a veľké množstvo vody, nehovoriac o oleji, olove, kadmiu a ortuti. Tieto látky ohrozujú funkčnosť vašich strojov.

To, čo vaše stroje potrebujú, je čistý stlačený vzduch.

Je to dobrá investícia do systémov, ktorá zlepší:

  • disponibilitu strojov
  • procesnú bezpečnosť
  • životnosť

Čistý stlačený vzduch sa dá získať úpravou vzduchu. O potrebnej miere čistoty stlačeného vzduchu rozhoduje aplikácia a jej požiadavky na kvalitu stlačeného vzduchu.

Kvalita stlačeného vzduchu podľa ISO 8573-1:2010

V tejto norme sú definované jednotlivé triedy kvality stlačeného vzduchu a špecifikované maximálne prípustné množstvá nečistoty. Každá aplikácia a prietok si vyžaduje inú triedu čistoty.

Od triedy ISO po úpravu stlačeného vzduchu

Nakoľko kvalitný stlačený vzduch potrebujete?

Pozrite sa, či sú produkty zo série MS na úpravu vzduchu vhodné pre váš systém.

Tabuľka na výber zariadenia na úpravu vzduchu série MS

S naším návrhovým nástrojom si môžete vybrať tú správnu jednotku na úpravu stlačeného vzduchu.

Návrhový nástroj na úpravu vzduchu

Bezpečné procesy vďaka úprave stlačeného vzduchu

Brožúra o úprave stlačeného vzduchu

 

Potravinárska bezpečnosť

Prečítajte si bielu knihu, kde sa dozviete:

o garantovanej kvalite potravín vďaka vysokej kvalite stlačeného vzduchu

 

Air dryer selection tool

Calculate air dryer with the

Festo AirDryer