Testovacie postupy pri produktoch pre čisté priestory

Čistý priestor: schvaľovací proces

Pre vašu bezpečnosť v čistých priestoroch

Svoje produkty testujeme v súlade so smernicou VDI 2083-9.1 a kategorizujeme ich podľa ISO 14664.

Festo spolupracuje s Fraunhoferovým inštitútom pre techniku a automatizáciu (IPA) a s renomovanou univerzitou Nanyang Technological University v Singapure, aby jeho produkty spĺňali vysoké požiadavky na použitie v čistých priestoroch.

Špecializované stredisko pre technológiu čistých priestorov vo Festo v Singapure zabezpečuje potrebnú infraštruktúru na výrobu a balenie produktov určených do čistých priestorov.

Čistý priestor: kvalifikačné meranie

Čistý priestor: testovacia súprava na kvalifikačné meranie

Testovacia súprava

Testovacie miniprostredie podľa ISO 14644-1, trieda 3

Čistý priestor: detektor častíc na kvalifikačné meranie

Detektor častíc

Detektor častíc skenuje testovanú vzorku a označuje kritické miesta, kde sa uvoľňuje najviac častíc, napr. tesnenie na pieste valca.

Čistý priestor: počítadlo viditeľných častíc na kvalifikačné meranie

Počítadlo viditeľných častíc

Meria priemernú koncentráciu častíc v kritickom bode, a to počas 100 minút pri 80 % maximálneho prípustného zaťaženia

 

Vykonávanie skúšok pre čisté priestory

Fraunhoferov inštitút udelil Festo Singapur certifikát na meranie emitovaných častíc:

Certifikát IPA FE 0008-190

Fraunhofer Clean Manufacturing