Proporcionálny tlakový regulačný ventil VPPM

Proporcionálny ventil VPPM je mimoriadne všestranný: stlačením tlačidla si môžete vybrať z troch prednastavení charakteristiky riadenia, či už integrovaného do ventilového terminálu MPA-S s multiplexovaním a rozsiahlou diagnostikou cez zbernicu/Ethernet, alebo ako samostatný ventil s IO-Link.

Multisenzorové riadenie so zabudovanými tlakovými snímačmi sa vyznačuje stabilitou a presnosťou aj pri meniacich sa teplotách a zložitých aplikáciách.

Multisenzorové riadenie (kaskádové riadenie) VPPM

 

Výhody

 • Lepšia presnosť riadenia a dynamickej odozvy ako pri samostatných regulačných ventiloch
 • Optimálna charakteristika nízkeho signálu bez premodulovania
 • Presná regulácia aj na dlhšie vzdialenosti
 • Necitlivé na zmeny teplôt

Proporcionálna technológia na ventilovom termináli VPPM-MPA

Proporcionálny rozvádzací ventil VPWP-MPA

integrácia funkcií s VPPM-MPA

 • Kompletné integrované riešenie: Festo plug and work® na jednoduchú montáž, inštaláciu a riadenie viacerých VPPM
 • digitálne hodnoty tlaku
 • Diagnostika cez zbernicu: regulácia a monitorovanie všetkých hodnôt na diaľku
 • Ekonomické multiplexovanie: pomocou smerových ovládacích ventilov môžete nastaviť a udržiavať až 8 nastavení tlaku

Stručné produktové informácie o VPPM-MPA

Proporcionálne ventily VPPM na termináli CPX

Proporcionálny rozvádzací ventil VPWP-MPA v katalógu

Proporcionálny tlakový regulačný ventil VPPM ako samostatný komponent

Proporcionálny tlakový regulačný ventil VPPM s IO-Link

VPPM s obmenami

 • Modulárny systém: tri veľkosti a tri rozsahy tlaku
 • Whitworthov závit (G) a závit NPT
 • S/bez LCD indikácie
 • S možnosťou IO-Link zbernica/Ethernet
 • Multisenzorové riadenie
 • Tri prednastavenia pre rýchle uvedenie do prevádzky

Stručné produktové informácie o VPPM

Stručné produktové informácie o VPPM s IO-Link

Proporcionálny tlakový regulačný ventil VPPM v katalógu

Proporcionálny tlakový regulačný ventil VPPM-NPT v katalógu

Príklady použitia proporcionálneho ventilu VPPM

Tlačiarenské a papierenské stroje: Ventil VPPM ovláda pneumatické brzdy a reguluje kompenzačné valce na riadenie rýchlosti a napnutia.

 

Všetky príklady nájdete tu.

Tlačiarenské a papierenské stroje: Ventil VPPM ovláda pneumatické brzdy a reguluje kompenzačné valce na riadenie rýchlosti a napnutia.

VPPM riadi a reguluje rôzne procesy

 • Tlačiarenské a baliace stroje
 • Manipulácia
 • Dávkovanie tekutín v potravinárstve
 • Dlhodobé testovanie
 • Ultrazvukové zváranie v zváracích strojoch
 • Dávkovanie v baliacich strojoch

 

 

 

Rovnaká funkčnosť s menším počtom proporcionálnych ventilov, a to vďaka

multiplexingu