Kompaktný manipulačný systém YXMx
Pre stolové aplikácie

Elektroniku chráni modulárna polohovacia platforma

Kompletná súprava systémov pre okamžité uvedenie do prevádzky obsahuje:

softvér - kontrolér - kinematiku

Kompaktný manipulačný systém YXMx

Tvorí základ pre rôzne stolové aplikácie:

  • Spoľahlivosť
  • Pre veľmi malé priestory na inštaláciu
  • Ľahká integrácia do aplikácie
  • Jednoduché programovanie a uvedenie do prevádzky
  • Definované rozhranie pre systém Host
  • Funčné prvky zo softvérovej knižnice
  • Vhodný pre Industry 4.0