Industry 4.0/IoT – produkty a riešenia

Industry 4.0 a internet vecí zaujíma tak priamych dodávateľov (OEM), ako aj konečných užívateľov. Výroba a digitálny svet idú ruka v ruke. A tak sa automatizácia tovární stáva flexibilnejšou, zvyšuje sa energetická účinnosť, logistické procesy sú prepojenejšie a optimalizuje sa hodnotový reťazec. Tým všetkým prechádza aj procesná automatizácia.


 

Internet vecí, inteligentná továreň, kyber-fyzikálne systémy a veľké dáta sú hnacou silou projektu budúcnosti – riešenia musia byť rýchlejšie, rozmanitejšie, flexibilnejšie a inteligentnejšie. Čoraz viac sa kladie dôraz na vyššiu dostupnosť, šetrenie energiou a výrobu just-in-time.


Festo zohráva dôležitú úlohu pri tvorbe trendu Industry 4.0 a kladie dôraz hlavne na tieto aspekty:


Politika a štandardizácia: Festo je členom iniciatívy „Industry 4.0“ nemeckej spolkovej vlády a spolupracuje v tomto ohľade so všetkými normalizačnými organizáciami a iniciatívami.

Výskum v spoločnosti FestoProdukty a technológie: Festo ponúka kompletné elektrické a pneumatické automatizačné riešenia, od cloudu cez ovládaciu techniku, IoT brány, snímače a pohony.

Industry 4.0 v praxi: technologická továreň Scharnhausen

Svet automatizácie, prezentácia systému

O produktoch a riešeniach sa môžete dozvedieť cez príslušné záložky dole.

Základné a dodatočné vzdelávanie: Festo školí pracovníkov vzhľadom na budúcnosť. Dbá na optimalizáciu procesov a pamätá na dodatočné vzdelávanie.

Didaktika: CP Factory

Školiace systémy a výučbové továrne pre Industry 4.0Spolupráca človek-stroj: inšpirácia prírodou a Bionic Learning Network.

Chcete sa opýtať spoločnosti Festo na Industry 4.0?

 
 
 
 

Riadiaca technika Industry 4.0 s IP65/67

Automatizačná platforma 4.0: CPX

Automatizačná platforma 4.0: CPX

 • Nezávislá platforma I/O
 • Modulárna, prispôsobiteľná, flexibilná
 • Produktový kľúč spája virtuálny svet s reálnym
 • CODESYS V3: integrovaný systém Front End Control na decentralizovanú inteligenciu pre Industry 4.0, integrovaný systém Motion Control cez možnosť Softmotion
 • Server OPC-UA na integráciu do prostredí Industry 4.0 host (od Codesys SP7)

Stručné informácie o CPX 4.0

CPX v katalógu


Inteligentné ventilové terminály s maximálnou integráciou funkcií: MPA a VTSA – oba systémy je možné priamo kombinovať s CPX.

Gateway CPX-IOT

IoT gateway CPX-IOT – priama cesta do prostredia Festo Cloud

 • Samostatná inštalácia s krytím IP65 alebo v rámci CPX
 • Možnosť pripojenia až 31 účastníkov OPC UA
 • Webový/cloudový protokol AMQP a MQTT
 • Hardvérový spínač pre „OFF“, Boarding, Read alebo Read/Write

Stručné informácie v

brožúre Industry 4.0

Naši odborníci vám radi odpovedia na vaše otázky technického charakteru, prípadne na otázky týkajúce sa objednávania:

Ventilový terminál MPA-S

Výborné možnosti komunikácie vďaka sériovému zapojeniu: ventilový terminál MPA-S

Stručné informácie o MPA

MPA-S s CPX v katalógu

Ventilový terminál VTSA

Bezpečnostná pneumatika a maximálna kombinácia veľkostí ventilov: ventilový terminál VTSA v zmysle ISO

Stručné informácie o VTSA

VTSA s CPX v katalógu

Festo Motion Terminal VTEM

Festo Motion Terminal – digitalizovaná pneumatika!

Kyber-fyzikálne systémy ako nový štandard v pneumatike – o tom je Industry 4.0!

 • jednoduchosť: 1 ventil nahrádza vyše 50 pneumatických komponentov
 • prispôsobiteľnosť: aplikácie namiesto hardvéru
 • flexibilita: výber/zmena funkcií pre každý pracovný cyklus
 • spoľahlivosť: kompletná diagnostika a monitorovanie podmienok
 • Industry 4.0: automaticky regulované systémy, spoľahlivosť a zabezpečenie proti neoprávnenej manipulácii, voliteľný lokálny kontrolér pre stroj alebo systém, pripojenie ku cloudu a vizualizácia

Stručné informácie o VTEM

Viac o Festo Motion Terminal

Riešenia pre Industry 4.0

Paralelný kinematický systém s CPX/EMCA

Industry 4.0, robotika bez ovládacej skrine: vysokorýchlostný manipulačný systém s CPX/EMCA a virtuálnymi komunikačnými rozhraniami

 • Revolučné: kompaktná robotická štruktúra bez ovládacej skrine vďaka rozsiahlej integrácii funkcií
 • CPX kontrolér s krytím IP65/67 s Codesys Softmotion, OPC UA rozhraním pre Industry 4.0
 • Integrované motory EMCA s krytím IP54/65
 • Virtuálne uvedenie do prevádzky prostredníctvom simulačného softvéru CIROS od Festo Didactic s pripojením k skutočnému paralelnému kinematickému systému. Pripravený pre opisný jazyk AML (Automation Markup Language, v preklade značkovací jazyk pre automatizáciu, prichádzajúci štandard pre Industry 4.0)
 • Vysokorýchlostný manipulačný systém s robotickými funkciami pre voľne programovateľné trojdimenzionálne pohyby – riadenie pohybu od Festo
 • Jednoduché zabudovanie do našich kompaktných manipulačných systémov a iných mechatronických subsystémov

CPX v katalógu


Štúdia Delta kinematiky s CPX/EMCA

Naši odborníci radi zodpovedia na vaše otázky o Industry 4.0: