Industry 4.0/IoT – produkty a riešenia

Industry 4.0 a Internet of Things (IoT) zaujíma tak priamych dodávateľov (OEM), ako aj konečných užívateľov. Výroba a digitálny svet idú ruka v ruke. A tak sa automatizácia tovární stáva flexibilnejšou, zvyšuje sa energetická účinnosť, logistické procesy sú prepojenejšie a optimalizuje sa hodnotový reťazec. Tým všetkým prechádza aj procesná automatizácia.


 

Internet of Things (IoT), Smart Factory, Cyber-Physical-Systems a Big Data sú hnacou silou projektu budúcnosti – riešenia musia byť rýchlejšie, rozmanitejšie, flexibilnejšie a inteligentnejšie. Čoraz viac sa kladie dôraz na vyššiu dostupnosť, šetrenie energiou a výrobu Just-in-time.


Festo zohráva dôležitú úlohu pri tvorbe trendu Industry 4.0 a kladie dôraz hlavne na tieto aspekty:


Politika a štandardizácia: Festo je členom iniciatívy „Industry 4.0“ nemeckej spolkovej vlády a spolupracuje v tomto ohľade so všetkými normalizačnými organizáciami a iniciatívami.

Výskum vo FestoProdukty a technológie: Festo ponúka kompletné riešenia pre elektrickú a pneumatickú automatizáciu od riadiacej techniky po snímače a pohony.

Industry 4.0 v praxi: Technologická továreň Scharnhausen

Prečítajte si celý príbeh, ako technologická továreň v Scharnhausene dosiahla svoj úspech

O produktoch a riešeniach sa môžete dozvedieť cez príslušné záložky dole.

Základné a dodatočné vzdelávanie: Festo školí pracovníkov vzhľadom na budúcnosť. Dbá na optimalizáciu procesov a pamätá na dodatočné vzdelávanie.

Didaktika: CP Factory

Výučba systémov a školiace továrne pre Industry 4.0Spolupráca človek-stroj: inšpirácia prírodou a Bionic Learning Network.

Chcete sa opýtať spoločnosti Festo na Industry 4.0?

 
 
 

Riadiaca technika Industry 4.0 s IP65/67

Automatizačná platforma 4.0: CPX

Automatizačná platforma 4.0: CPX

 • Nezávislá platforma I/O
 • Modulárna, prispôsobiteľná, flexibilná
 • Produktový kľúč spája virtuálny svet s reálnym
 • CODESYS V3: integrovaný systém Front End Control na decentralizovanú inteligenciu pre Industry 4.0, integrovaný systém Motion Control cez možnosť Softmotion
 • Server OPC-UA na integráciu do prostredí Industry 4.0 host (od Codesys SP7)

Stručné informácie o CPX 4.0

CPX v katalógu


Inteligentné ventilové terminály s maximálnou integráciou funkcií: MPA a VTSA – oba systémy je možné priamo kombinovať s CPX.

Ventilový terminál MPA-S

Výborné možnosti komunikácie vďaka sériovému zapojeniu: ventilový terminál MPA-S

Stručné informácie o MPA

MPA-S s CPX v katalógu

Ventilový terminál VTSA

Bezpečnostná pneumatika a maximálna kombinácia veľkostí ventilov: ventilový terminál VTSA v zmysle ISO

Stručné informácie o VTSA

VTSA s CPX v katalógu

Riešenia pre Industry 4.0

Paralelný kinematický systém s CPX/EMCA

Robotika s Industry 4.0 bez ovládacej skrine: vysokorýchlostný manipulačný systém s CPX/EMCA a virtuálnymi komunikačnými rozhraniami

 • Revolučné: kompaktná robotická konštrukcia bez ovládacej skrine vďaka rozsiahlej integrácii funkcií
 • Kontrolér CPX s krytím IP65/67 so systémom Codesys Softmotion a s rozhraním OPC UA pre Industry 4.0
 • Integrované motory EMCA s krytím IP54/65
 • Virtuálne uvedenie do prevádzky pomocou simulačného softvéru CIROS od spoločnosti Festo Didactic, s pripojením k reálnemu paralelnému kinematickému systému. Pripravené pre popisný jazyk AML (Automation Markup Language, budúci štandard v Industry 4.0)
 • Vysokorýchlostný manipulačný systém s funkciami robota pre voľne programovateľné pohyby v priestore – riadenie pohybu od Festo
 • Jednoduché zapojenie do našich kompaktných manipulačných systémov a ďalších mechatronických subsystémov

CPX v katalógu


Štúdia o deltoidnej kinematike CPX/EMCA

 

Naši odborníci vám veľmi radi odpovedia na otázky o Industry 4.0: