Industry 4.0/IoT – produkty a riešenia

Industry 4.0 a internet vecí zaujíma tak priamych dodávateľov (OEM), ako aj konečných užívateľov. Výroba a digitálny svet idú ruka v ruke. A tak sa automatizácia tovární stáva flexibilnejšou, zvyšuje sa energetická účinnosť, logistické procesy sú prepojenejšie a optimalizuje sa hodnotový reťazec. Tým všetkým prechádza aj procesná automatizácia.


 

Internet vecí, inteligentná továreň, kyber-fyzikálne systémy a veľké dáta sú hnacou silou projektu budúcnosti – riešenia musia byť rýchlejšie, rozmanitejšie, flexibilnejšie a inteligentnejšie. Čoraz viac sa kladie dôraz na vyššiu dostupnosť, šetrenie energiou a výrobu just-in-time.


Festo zohráva dôležitú úlohu pri tvorbe trendu Industry 4.0 a kladie dôraz hlavne na tieto aspekty:


Politika a štandardizácia: Festo je členom iniciatívy „Industry 4.0“ nemeckej spolkovej vlády a spolupracuje v tomto ohľade so všetkými normalizačnými organizáciami a iniciatívami.

Výskum v spoločnosti FestoProdukty a technológie: Festo ponúka kompletné elektrické a pneumatické automatizačné riešenia, od cloudu cez ovládaciu techniku, IoT brány, snímače a pohony.

Industry 4.0 v praxi: technologická továreň Scharnhausen

Svet automatizácie, prezentácia systému

O produktoch a riešeniach sa môžete dozvedieť cez príslušné záložky dole.

Základné a dodatočné vzdelávanie: Festo školí pracovníkov vzhľadom na budúcnosť. Dbá na optimalizáciu procesov a pamätá na dodatočné vzdelávanie.

Didaktika: CP Factory

Školiace systémy a výučbové továrne pre Industry 4.0Spolupráca človek-stroj: inšpirácia prírodou a Bionic Learning Network.

Chcete sa opýtať spoločnosti Festo na Industry 4.0?

 
 
 
 

Vizuálne systémy Industry 4.0 – rozpoznávanie inteligentných výrobkov

V prostredí Industry 4.0 sa môžu používať rôzne technológie snímačov na riadenie výrobkov a ich nosičov. Okrem RFID k nim patria vizuálne a kompaktné vizuálne systémy.

Kamerové snímače SBSI

Kamerové snímače SBSI

Čítačka kódov SBSI-B
 • Čítanie 1D čiarových kódov a 2D maticových kódov, ako aj ťažko čitateľných, priamo vyznačených kódov

Objektový snímač SBSI-Q
 • Ľahká kontrola kvality
 • sledovanie polohy v rozsahu 360°
 • Rýchle a účinné rozpoznávacie algoritmy

Kamerový snímač SBSI v katalógu

Kompaktné kamerové systémy SBOx-Q

Kompaktné kamerové systémy SBOx-Q

 • Inteligentné kamery na jemné polohovanie osí, identifikáciu typov, rozpoznávanie polohy a kontrolu kvality 2D pri pohyblivých i stacionárnych dieloch.

SBOC v katalógu
SBOI v katalógu

Riešenia pre Industry 4.0

Paralelný kinematický systém s CPX/EMCA

Industry 4.0, robotika bez ovládacej skrine: vysokorýchlostný manipulačný systém s CPX/EMCA a virtuálnymi komunikačnými rozhraniami

 • Revolučné: kompaktná robotická štruktúra bez ovládacej skrine vďaka rozsiahlej integrácii funkcií
 • CPX kontrolér s krytím IP65/67 s Codesys Softmotion, OPC UA rozhraním pre Industry 4.0
 • Integrované motory EMCA s krytím IP54/65
 • Virtuálne uvedenie do prevádzky prostredníctvom simulačného softvéru CIROS od Festo Didactic s pripojením k skutočnému paralelnému kinematickému systému. Pripravený pre opisný jazyk AML (Automation Markup Language, v preklade značkovací jazyk pre automatizáciu, prichádzajúci štandard pre Industry 4.0)
 • Vysokorýchlostný manipulačný systém s robotickými funkciami pre voľne programovateľné trojdimenzionálne pohyby – riadenie pohybu od Festo
 • Jednoduché zabudovanie do našich kompaktných manipulačných systémov a iných mechatronických subsystémov

CPX v katalógu


Štúdia Delta kinematiky s CPX/EMCA

Naši odborníci radi zodpovedia na vaše otázky o Industry 4.0: