Priemyselná úprava vody

Automatizácia prevádzok s filtrom s nehybným lôžkom (FB)

Váš zámer: účinná úprava vody, štandardizované a finančne nenáročné moduly s filtrom s nehybným lôžkom, rýchle uvedenie do prevádzky a vysoká dostupnosť

Naše riešenie:

úplné automatizačné riešenia pre inteligentné, flexibilné riadenie filtrácie a spätného preplachovania