Produktový kľúč

Produktový kľúč

Všetky dostupné dokumenty týkajúce sa stavu dodávky produktu

Nájsť dokumenty pomocou produktového kľúča

Produktový kľúč je jedinečný 11-znakový alfanumerický kód na etikete produktu, slúžiaci na jeho identifikáciu. Zadaním produktového kľúča sa môžete dostať ku všetkým dostupným dokumentom týkajúcim sa produktu. Ak je k dispozícií viacero verzií alebo variantov používateľskej dokumentácie, vyznačia sa dokumenty prislúchajúce k stavu dodávky produktu.

Nájsť dokumenty pomocou QR kódu

QR kód vyznačený na etikete slúži ako priamy link na mobilnú aplikáciu Portálu podpory vrátane produktového kľúča. Môžete sa priamo dostať k požadovaným dokumentom, a to tak, že kód nasnímate pomocou vhodnej aplikácie.

Všetky dostupné dokumenty k produktu

Nájsť dokumenty pomocou čísla dielu alebo pomocou objednávkového kódu

Keď zadáte číslo dielu alebo objednávkový kód na Portáli podpory, môžete sa dostať k dokumentom ku všetkým verziám produktu.

Prejsť na

Portál podpory

Jednoducho zapíšte do poľa pre vyhľadávanie produktový kľúč.

 

AutoID

Energetická účinnosť: Analyzátor prietoku vzduchu, poradenstvo

Jednoduché, spoľahlivé a rýchle

AutoID od Festo