Lineárny portál EXCT

Karteziánsky vysokorýchlostný manipulačný systém pick-and-place

Kompletné kompaktné riešenie s výbornou dynamickou odozvou – až 90 zdvihov/min.

 • Vysoká dynamická odozva pre veľkú užitočnú záťaž
 • Tri veľkosti zaťaženia do 10 kg
 • Stupňovateľné zdvihy pre rôzne pracovné prostredia
 • Voliteľne: s riadiacim systémom pre presné pohyby point-to-point alebo s riadenou dráhou
 • Univerzálne rozhranie čelnej jednotky pre rotáciu a uchopenie
 • Integrovaná koncepcia energetického reťazca

Pre rýchle procesy s vysokými rýchlosťami cyklu:

 • Pick & place
 • Prísun dielov
 • Montáž dielov
 • Balenie
 • Plnenie

 

Nakonfigurovať hneď v Handling Guide Online

 

Technické údaje EXCT-15 EXCT-30 EXCT100
Max. zdvih Y [mm]   1,000   1,500   2,000
Zdvihy Z [mm]   100 / 200   250 / 500   250 / 500 / 800
Max. zrýchlenie [m/s²]   50   50   30
Max. rýchlosť [m/s²]   5   5   5
Užitočná hmotnosť (max. dynamická odozva) [kg]   1.5   3   10
Užitočná hmotnosť (znížená dynamická odozva) [kg]   3   6   15