Novinky

Pneumatické pohony a systémy

Nové pneumatické pohony a systémy
 • Servopneumatické pohony YHBP pre všetky typy balancérov
 • Vodiaca jednotka DFM
 • Valec s jednoduchou montážou DPDM

  

Nové pneumatické pohony a systémy

Elektrická automatizácia

Nové produkty pre elektrickú automatizáciu
 • Os s vretenom ELGC-BS a os s ozubeným remeňom ELGC-TB
 • Minisuport EGSC-BS
 • Integrovaný pohon EMCA
 • Elektrický zarážkový valec EFSD
 • Modulárny riadiaci systém CPX-E
 • Brána Festo IoT CPX-IOT
 • Schémy pre projekty Eplan
 • OPC UA na riadiacom bloku CPX-CEC V3
 • Rotačný modul s uchopovačom EHMB
 • Kompaktný manipulačný systém YXMx
 • Festo Condition Monitoring Library pre YXMx

 

Nové produkty pre elektrickú automatizáciu

Ventily a ventilové terminály

Nový ventil a ventilový terminál
 • Ventilový terminál VTUG plug-in na inštaláciu do ovládacích skríň
 • Ručne a mechanicky ovládané ventily VHEF/VMEF
 • Robustný ventil VUVS-LT
 • Vákuový ejektor OVEL
 • Dávkovacia hlavica VTOE
 • Proporcionálny tlakový regulačný ventil VEAB

 

Nové ventily a ventilové terminály

Servopneumatický balančný systém YHBP

Balancer

Ovládacia sila: 10N. Pohybovaná hmotnosť: do 999 kg

Jednoduché ovládanie malou silou

Viac informácií o pohone YHBP 

Úprava stlačeného vzduchu a pripojovacia technika

Nové produkty úpravy stlačeného vzduchu a pripojovacia technika
 • Energeticky účinný modul MSE6-E2M
 • Bezpečnostná rýchlospojka NPHS
 • Priehľadné hadice PUN-H-T

 

Nové produkty úpravy stlačeného vzduchu a pripojovacia technika

Snímače a vizuálne systémy

Nové snímače a systémy na spracovanie obrazu
 • Snímač prietoku SFAH
 • Tlakový snímač SPAN
 • Prevodník signálu SCDN
 • Pripojovacie káble NEBB
 • Checkbox CHB-C-N

 

Nové snímače a vizuálne systémy

Automatizácia procesov

Nové produkty pre automatizáciu procesov
 • Konfigurátor pre jednotky procesných ventilov
 • Kyvný pohon DFPD
 • Ventil VZXA so šikmým sedlom
 • Modul CPX so 4 kanálmi

 

Nové produkty pre automatizáciu procesov

Pozrite si brožúru s novinkami

Novinky 2018