Festo Motion Terminal: digitalizovaná pneumatika!

Pneumatická technika, hoci je už aj tak mimoriadne jednoduchá na obsluhu, môže byť odteraz ešte jednoduchšia, univerzálnejšia a flexibilnejšia s novým Festo Motion Terminal VTEM.
Vďaka aplikáciám na riadenie pohybu sa pneumatická technika presúva do éry Industry 4.0. Tieto aplikácie riadia jediný hardvér a môžu nahradiť až 50 komponentov.

 

Festo Motion Terminal

Flexibilita a štandardizácia v jednom

Festo Motion Terminal
vám prináša výhody v celom reťazci tvorby pridanej hodnoty od koncepcie po modernizáciu vášho stroja. Po prvýkrát môžete prostredníctvom aplikácie prepínať medzi jednotlivými pneumatickými funkciami bez toho, aby ste museli meniť hardvér. Pomocou tejto technológie budete môcť štandardizovať svoje úlohy od jednoduchých ventilov po komplexné polohovacie úkony, a to všetko pri jedinečnej flexibilite.

 

Viac o produkte Festo Motion Terminal